Thông báo Lịch Nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023

lịch nghỉ tết nguyên đán Quý mão 2023
lịch nghỉ tết nguyên đán Quý mão 2023

Mục lục

THÔNG BÁO

V/v: Nghỉ Tết Nguyên đán 2023

– Căn cứ vào Bộ luật lao động nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

– Căn cứ theo Quy định của Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Vitosa

– Căn cứ vào tình hình làm việc của nhân viên trong công ty.

Giám đốc thông báo cho nghỉ toàn bộ cán bộ, nhân viên trong công ty như sau:

Điều 1: Nhân dịp tết nguyên đán Quý Mão 2023  toàn thể cán bộ và nhân viên trong Công ty được nghỉ Lễ theo quy định từ ngày 19/01/2023 Toàn thể cán bộ nhân viên đi làm trở lại vào ngày 30/01/2023.

Điều 2: Yêu cầu mỗi nhân viên phải dọn dẹp sạch sẽ nơi làm việc của mình và công ty trước kỳ nghỉ. Tắt tất cả các máy móc thiết bị, khóa các cửa ra vào công ty tránh mất cắp hoặc gây cháy nổ. Nếu ai vi phạm làm hư hại thiết bị công ty sẽ phải đền bù và chịu kỷ luật theo quy định của công ty.

Điều 3: Mỗi trưởng phòng, trưởng ban cần có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, theo dõi và thống kê công việc theo lịch trực đã đề ra và báo cáo lại cho Phòng Hành chính Nhân sự để chấm công cho ngày làm việc đó. Ngày trực đó sẽ được tính công và lương làm thêm theo đúng quy định.

Điều 4: Đề nghị các phòng ban có trách nhiệm thi hành tốt thông báo này.

 

  ĐẠI DIỆN CÔNG TY

Giám đốc

PHẠM VĂN DOANH

(Đã ký)

Thông báo nghỉ tết nguyên đán
Thông báo nghỉ tết nguyên đán

Leave a Reply